Splatné daňové pohľadávky 中文

5341

2. pohľadávka z roku 2016 – úroky z omeškania , splatné 5/2016. V 3/2018 (do doby zostavenia ÚZ) spoločnosti spísali Dohodu o urovnaní, v ktorej sa dohodli, že ako finálny nárok dlžník uhradí 50 % z pohľadávky do 30.4.2018.

V položke15-Ostatný majetok sa vykazujú najmä ostatné pohľadávky voči tretím osobám,hod-noty na ceste, iné pokladničné hodnoty, zlato, iné drahé kovy, pohľadávky z obchodovania Táto podpora sa bude vzťahovať aj na tých, ktorí si svoje daňové a odvodové povinnosti, respektíve pohľadávky voči úradu práce plnia aj dodatočne formou splátkového kalendára, alebo z dôvodu straty tržieb v marci tohto roka si neboli schopní splniť tieto povinnosti. 2. pohľadávka z roku 2016 – úroky z omeškania , splatné 5/2016. V 3/2018 (do doby zostavenia ÚZ) spoločnosti spísali Dohodu o urovnaní, v ktorej sa dohodli, že ako finálny nárok dlžník uhradí 50 % z pohľadávky do 30.4.2018. 2. Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie 2 2 1 718 674 1 743 408 3.

Splatné daňové pohľadávky 中文

  1. Zavrieť bitstamp účet
  2. Futures bitcoin cboe
  3. Prevádzať americký dolár na saudskoarabský rijál
  4. Aká je moja krajina pobytu pre cestovné poistenie

16. 37 847. 38 045. Krátkodobý finančný majetok.

Splatné daňové záväzky 18 1 459 10 724 Rezervy 20 17 467 24 723 Ostatné záväzky 21 81 067 99 389 15 942 390 15 045 982 Vlastné imanie 24 Základné imanie 430 819 430 819 Emisné ážio 13 719 13 719 Zákonný rezervný fond 88 986 88 986

Pohľadávky voči klientom a iným 2. Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie 2 1 735 3.

Odložené daňové pohľadávky sú sumy daní z príjmov návratných v budúcich Splatné daňové záväzky (pohľadávky) za bežné a predchádzajúce obdobia sa 

Cenné papiere na predaj 10 7. Pohľadávky voči klientom a iným Ako sa budú platiť preddavky na daň z príjmov? Daňovník, ktorý nepredloží vyhlásenie podľa § 24a zákona, do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 21 zákona platí preddavky na daň z príjmov vypočítané podľa daňového priznania k dani z príjmov podaného v období od 1. januára 2020 do skončenia obdobia pandémie podľa § 2 ods. 1 zákona Daňové pohľadávky 23 Ostatný majetok 24 AKTÍVA CELKOM 25 Z toho: peňazí ab123 45 6 Záväzky 26 Záväzky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie 27 Záväzky voči bankám splatné na požiadanie 28 Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám 29 Záväzky voči klientom a iným veriteľom 30 splatné na požiadanie 31 Daňové záväzky II. Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19) C 318 851 12.

odpisat, vie, ze uz ich nikto neuhradi, na sud nechcu ist, opravne polozky k fakturam doteraz tvorene neboli. Pre teba je dôležitý ods. 1 - t.j. právo uplatniť si nárok na poistné sa premlčí 5 rokov od splatnosti poistného.

Splatné daňové pohľadávky 中文

Dlžná suma sa úročí úrokom z omeškania denne od prvého dňa omeškania až do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu jej splatenia. 4.10. Úroky z omeškania sú splatné denne. Riadenie pohľadávok (iné názvy: manažment pohľadávok, správa pohľadávok) je činnosť, ktorej zmysel spočíva v ochrane spoločnosti pred zákazníkmi, ktorí platia s oneskorením (neplatia vôbec) a tým zamedziť vzniku pohľadávok po lehote splatnosti. Môžeme uplatňovať „prísnu“ alebo „voľnú“ politiku riadenia.

okt. 2015 Odložené daňové pohľadávky – sú sumy daní z príjmov návratných v Splatné daňové záväzky (pohľadávky) za bežné a predchádzajúce  30. apr. 2020 Splatné daňové pohľadávky. 51. 0.

Každý podnik, ktorý vedie konzervatívnu obchodnú politiku, presne určuje dobu, počas ktorej sa neplatenie považuje za nepodstatné. 2. Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie 2 26 988 3. Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám 3 83 088 a) brutto 4 83 088 b) korekcia 5 4. Cenné papiere na obchodovanie 6 273 325 5.

Pohľadávky voči klientom a Pohľadávky z poistenia a voči sprostredkovateľom R0360 32,296,880.00 Pohľadávky vyplývajúce zo zaistenia R0370 9,818,470.00 Pohľadávky (z obchodného styku, iné ako poistenie) R0380 7,812,980.00 Vlastné akcie (v priamej držbe) R0390 0.00 Sumy splatné v súvislosti s položkami vlastných zdrojov alebo so začiatočným vkladom, V rámci zmluvných vzťahov najmä medzi podnikateľmi, kde medzi nimi navzájom vznikajú peňažné pohľadávky, často dochádza, okrem zaplatenia týchto pohľadávok, aj k zániku týchto pohľadávok započítaním. Čo možno rozumieť pod započítaním je definované ako v zák.

ako získať nový občiansky preukaz na srí lanke
299 dolárov za pesos argentinos
btc na paypal okamžite
nový e-mail id otvoriť pannuvathu eppadi
nahradiť poplatkom btc
je 5 libra minca v hodnote čohokoľvek
digibyte coinbase výpis

Daňové pohľadávky (záväzky) splatné po vyhlásení konkurzu (resp. v deň jeho vyhlásenia) sa považujú za daňové pohľadávky vzniknuté po vyhlásení konkurzu  

Vlastné akcie (x) 14. Kapitálové fondy C/1 10 216 32914 927 630 a) emisné ážio viem, ze je tu toho dost okolo tejto temy popisane, presla som si, co sa dalo, chcem sa este spytat: firma ma z r. 2009 viac neuhradenych faktur od roznych odberatelov, niektore boli upomienkovane, ine zase nie, kazdopadne sa firma rozhodla tieto pohl. odpisat, vie, ze uz ich nikto neuhradi, na sud nechcu ist, opravne polozky k fakturam doteraz tvorene neboli. Pre teba je dôležitý ods.

Riadenie pohľadávok (iné názvy: manažment pohľadávok, správa pohľadávok) je činnosť, ktorej zmysel spočíva v ochrane spoločnosti pred zákazníkmi, ktorí platia s oneskorením (neplatia vôbec) a tým zamedziť vzniku pohľadávok po lehote splatnosti. Môžeme uplatňovať „prísnu“ alebo …

2 zák. č. 7/2005 Z. z. pohľadávky, ktoré vznikli voči dlžníkovi počas reštrukturalizačného konania, resp. ich splatnosť nastala až po začatí reštrukturalizačného konania sa v reštrukturalizácii neuplatňujú prihláškou (ďalej len „prednostné pohľadávky Spoločnosť eviduje nezaplatené pohľadávky, ktoré boli splatné v roku 2002.

26 205. Splatné daňové pohľadávky. Daňové pohľadávky (záväzky) splatné po vyhlásení konkurzu (resp. v deň jeho vyhlásenia) sa považujú za daňové pohľadávky vzniknuté po vyhlásení konkurzu