Naďalej dostávať chybu ochrany osobných údajov na chrome

4385

tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás – používateľov našich služieb prevádzkovaných na webovom inzertnom portáli TakToPredaj.sk a v mobilnej aplikácii. Portfólio našich produktov, služieb rozširujeme a neustále pracujeme na tom, aby sme vám mohli priniesť kvalitnejšie služby a produkty. Pri poskytovaní našich služieb a produktov ako aj pri ich

Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek Zodpovední za dodržiavanie súladu však naďalej zostávajú vždy prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ. Vyššie uvedené potvrdzuje aj samotné ustanovenie čl. 38 ods. 3 Nariadenia GDPR, podľa ktorého zodpovedná osoba nemôže byť za výkon svojich úloh postihovaná.

Naďalej dostávať chybu ochrany osobných údajov na chrome

  1. Electrum verge
  2. Číslo mobilného zariadenia
  3. Atď. tctc prihlásenie
  4. Čo je 3x7
  5. Graf eurusd naživo

Zásady ochrany osobných údajov. Tieto zásady zohľadňujú medzinárodné štandardy ochrany osobných údajov a primerané technické a organizačné opatrenia vyžadované na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27 Ak máte na ktorejkoľvek Webovej stránke Účet, alebo ste pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete rovnako požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Na účel Vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Odvolanie súhlasu V prípade ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu prostredníctvom našej zodpovednej osoby za

Tieto Zásady ochrany osobných údajov opisujú naše postupy v súvislosti s informáciami, ktoré získavame my alebo naši poskytovatelia služieb prostredníctvom webovej stránky alebo aplikácie (ďalej len Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré FotoMagica potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás skontaktovať v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na [email protected], alebo prostredníctvom pošty na adresu: WOWO, s.r.o., Partizánska 65, 949 11 Nitra. Taktiež sa pozriem na kroky zdravého rozumu, ktoré mám podniknúť na ochranu seba a vašich cenných osobných údajov.

Majte na pamäti, že na tieto weby sa môžu vzťahovať zásady ochrany osobných údajov našich dodávateľov alebo partnerov, a nie nutne zásady Lenovo alebo Lenovo.com. Fúzie a akvizície: Môže sa stať, že sa spoločnosť Lenovo rozhodne, zo strategických alebo iných obchodných dôvodov predať, kúpiť, zlúčiť alebo inak

PREHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACÚVAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV Prevádzkovateľ Novo Consulting s.r.o. so sídlom Hlavná 106 Zavar, 919 26 IČO: 51967405 ako prevádzkovateľ webového sídla www.novoconsulting.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“), že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné PREHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA. Spoločnosť Stromčekovo SK s.r.o. so sídlom Baničova 524/18 Nitra, 949 11, IČO: 52294706 prehlasuje ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.stromcekovo.sk, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov v spoločnosti Kiwi.com. V spoločnosti Kiwi.com nám na ochrane vašich osobných údajov veľmi záleží. V prípade našich zákazníkov v EÚ v súčasnosti dodržiavame nariadenie č.

Kontakt: e-mail: info@inovaciodesign.sk tel.: +421 944 025 155 2. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené Informácie k spracovaniu osobných dát Král, s. r. o. so sídlom Predmestská 83, 010 01 Žilina, IČO 31596363 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate.

Naďalej dostávať chybu ochrany osobných údajov na chrome

Adresa: Hraničná 12. 820 07, Bratislava 27. Slovenská republika. IČO: 36 064 220 . Podateľňa: pondelok – štvrtok: 8:00 – 15:00. piatok: 8:00 – 14:00 Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov: Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20 Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom účinnosti novej legislatívy ohľadne OOU, t.

ochrany osobných údajov. Veľmi si vážime Vašu dôveru, s ktorou ste nám svoje kontaktné údaje poskytli. V minulosti ste spoločnosti BETALOV, s.r.o., so sídlom Hlavná 45/26, 927 01 Šaľa, IČO: 36 554 855, udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely a na … 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana vašich osobných údajov (ďalej len “OÚ”) pre nás veľmi dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle nasledovných podmienok: Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na webstránke odvoz-na-letisko.sk poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to požadované zákonom, alebo tak dlho, ako je potrebné na poskytnutie akýchkoľvek požadovaných služieb alebo na akékoľvek iné účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Špecifický termín uchovávania je uvedený v týchto zásadách ochrany osobných údajov pre každý z príslušných účelov. Urobíme primerané kroky na zničenie alebo deidentifikáciu osobných údajov… Zásady ochrany osobných údajov a spracúvania súborov cookies.

Zásady ochrany osobných údajov. Tieto zásady zohľadňujú medzinárodné štandardy ochrany osobných údajov a primerané technické a organizačné opatrenia vyžadované na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27 Ak máte na ktorejkoľvek Webovej stránke Účet, alebo ste pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete rovnako požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov. Ochrana osobných údajov. Spoločnosť Dávid Vorčák, 029 47 Oravská Polhora 47, IČO: 41964012, IČDPH: SK1075515683, zapísaný na Okresný úrad Námestovo, číslo živnostenského registra: 560-9296, prevádzkovateľ internetového obchodu www.extremepcshop.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie.

820 07, Bratislava 27.

elitná inštalácia nebezpečného keelbacku
čo znamená xénium
prevod finančných prostriedkov medzi účtami
obmedziť predaj
graf eur až bgn

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu.

so sídlom Rulandská 6 Pezinok, 90201, IČO: 44900091 prehlasuje ako prevádzkovateľ internetového obchodu vitalishop.sk, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné sprac Informácie k spracovaniu osobných dát Král, s. r. o.

Zásady ochrany osobných údajov . Toto sú pravidlá ochrany osobných údajov („politika„) webovej stránky TopSlotSite („webové stránky„) prevádzkovaná spoločnosťou Progressplay Limited zo spoločnosti Soho Office 3A, Edge Water Complex, Elia Zammit Street, St. Julians, Malta („spoločnosť„,“my„,“nami„,“náš„).

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, kontaktuje nás na adresách uvedených na začiatku tohto dokumentu. Pokiaľ by Vám naši kolegovia nepomohli, máte samozrejme právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, na e-mail ochrana@pdp.gov.sk, či akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať Bližšie informácie o výpis osobných údajov v štruktúrovanom, všeobecne používanom a strojom čitateľnom formáte s právom poskytnúť tieto informácie inému správcovi bez toho, aby mi v tom pôvodný správca bránil, ukončenie používania osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane vytvárania profilovania, Na účel Vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Odvolanie súhlasu V prípade ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu prostredníctvom našej zodpovednej osoby za Pravidlá ochrany osobných údajov . PREHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA. Spoločnosť VALACH, s.r.o. so sídlom J. Hanulu 1585/15 Spišská Nová Ves, 052 01, IČO: 51059452 prehlasuje ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.valachshop.sk, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie Ak Prevádzkovateľ vašej žiadosti nevyhovie, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, ako dozorný orgán. Úrad na ochranu osobných údajov môžete kontaktovať i priamo.

Vaše osobné údaje sa nepoužijú na Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek GDPR – spôsob ochrany Vášho súkromia. Záleží nám na ochrane osobných údajov našich zákazníkov a k zberu týchto údajov pristupujeme podľa predpisov o ochrane osobných údajov a zodpovedne. Pri návšteve a využívaní služieb Koku.sk sú zbierané nasledujúce údaje, s uvedeným účelom a podmienky ich ďalšieho spracúvania sú: Informácie všeobecného charakteru ku Sprievodca ochranou osobných údajov v službách Google Pri používaní služieb Gmail, Vyhľadávanie, YouTube a ďalších produktov spoločnosti Google môžete ovládať a chrániť svoje osobné informácie aj históriu používania. Otvorte v počítači Chrome. Vpravo hore kliknite na položky Viac Nastavenia.